Antar
0
0 Reviews 0 Orders 0 Wish listed
Rs.555.00 Rs.499.50 (Tax : )
Quantity:
Total price :
 

Author: Ramesh Sayan

Publisher: Book Hill

Paperback

Language: Nepali

ISBN: 9789937753432

 

उस्तै ध्वनिमा उस्तै ध्वनि मिसिँदा फरक ध्वनि आउँछ कि उस्तै ? उस्तै वर्णमा उस्तै वर्ण मिसिँदा फरक वर्ण बन्छ कि उस्तै ? उस्तै अक्षरमा उस्तै अक्षर मिसिँदा फरक अक्षर बन्छ कि उस्तै ? शब्दमा उस्तै शब्द मिसिँदा फरक शब्द बन्छ कि उस्तै ? यो उस्तै शब्द मिलेर उस्तै तर फरक शब्द' बनाउन खोज्ने शब्द को अन्तर कथा हो । यहाँ बालापन छ बाआमाको कथा छ, प्रेम छ वियोग छ, हर्ष छ-आँसु छ, सङ्घर्ष छ सफलता छ । सब छ तर शब्दले स्थापित गर्न खोजेको नवीन र सुनौलो कथा छ । त्यसैले शब्द को यो कथामा अन्तर छ ।

0

0 Ratings
Excellent
0
Good
0
Average
0
Below Average
0
Poor
0
Book Review
Product review not available
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Books
Kitab Yatra
0
Reviews
305
Products
More From The Store
10% Off
Pipe No. 2
Rs.280.00
Rs.252.00
10% Off
Paniphoto
Rs.1,400.00
Rs.1,260.00
10% Off
Raipali Bhanjyang
Rs.500.00
Rs.450.00
10% Off
Satyako Jagma Ubhiyera
Rs.950.00
Rs.855.00
11% Off
One Stop Solution to Incom Tax & Vat
Rs.1,350.00
Rs.1,201.50
Similar books
10% Off
Rs.455.00
Rs.409.50
10% Off
Rs.555.00
Rs.499.50
10% Off
Rs.455.00
Rs.409.50
10% Off
Rs.400.00
Rs.360.00
10% Off
Rs.599.00
Rs.539.10
10% Off
Rs.500.00
Rs.450.00
10% Off
Rs.888.00
Rs.799.20
10% Off
Rs.400.00
Rs.360.00
10% Off
Rs.500.00
Rs.450.00
10% Off
Rs.400.00
Rs.360.00
10% Off
Rs.400.00
Rs.360.00
10% Off
Rs.500.00
Rs.450.00
Top