Parkhal Lagayepachi Dherai Thok Bahira Parchha
0
0 Reviews 0 Orders 0 Wish listed
Rs.555.00 Rs.499.50 (Tax : )
Quantity:
Total price :
 

Author: Basu Shashi

Publisher:Book Hill

Language: Nepali

Paperback

ISBN: 9789937753036

पर्खाल लगाएपछि धेरै थोक बाहिर पर्छ।
यद्यपि यो हो कि पर्खाल राम्रो पनि बन्न सक्छ,
त्यसमा लहराहरू लाग्छन्,
यद्यपि यो हो कि पर्खालभित्र जे जति पर्छ,
त्यो आफ्नो हुन्छ,
ना सुरक्षित रहन्छ,
पर्खाल शायद नभई हुन्न
मानो, देवता हो त्यो किन्तु पर्खाल पर्खालमात्रै हो
त्यो आकाशमा पुग्न सक्तैन र,
भित्रै पस्नेहरू त त्यसलाई उक्लने पनि हुन्छन
र पर्खाल,
त्यो भत्कन पनि सक्छ ।

0

0 Ratings
Excellent
0
Good
0
Average
0
Below Average
0
Poor
0
Book Review
Product review not available
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Books
Kitab Yatra
1
Reviews
846
Products
More From The Store
10% Off
Schadenfreude
Rs.495.00
Rs.445.50
10% Off
Ashunyam
Rs.300.00
Rs.270.00
10% Off
11 Rules For Life
Rs.400.00
Rs.360.00
10% Off
J 33
Rs.1,250.00
Rs.1,125.00
10% Off
Maha Bidhyabaridhi dekhi Novel Shanti Puraskar Manonayan Samma
Rs.800.00
Rs.720.00
Similar books
10% Off
Rs.455.00
Rs.409.50
10% Off
Rs.455.00
Rs.409.50
10% Off
Rs.555.00
Rs.499.50
10% Off
Rs.555.00
Rs.499.50
10% Off
Rs.250.00
Rs.225.00
10% Off
Rs.599.00
Rs.539.10
10% Off
Rs.400.00
Rs.360.00
10% Off
Rs.199.00
Rs.179.10
10% Off
Rs.300.00
Rs.270.00
10% Off
Rs.450.00
Rs.405.00
10% Off
Rs.99.00
Rs.89.10
10% Off
Rs.198.00
Rs.178.20
Top