Hello, Narayan

Sansarlai Sadhe Panch Phanko ( संसारलाई साढे पाँच फन्को )

संसारमा म जहाँ जहाँ पुगेँ, त्यहीँका मान्छेले दिए, प्रयोग गरेर फटाएँ । केही मेरो पसिना र धेरै हरेक दिन भेटिएका असल मान्छेहरुको असल सहयोगले मैले एक करोड सत्तरी लाख रूपैयाँ आफ्नै हातले गनेर/छामेर सिध्याएँ । जुजुले फेसबुकमा लेख्यो, "पुष्कर शाह संसारको सबैभन्दा खतरनाक माग्ने ! मागेरै संसार जित्यो!"
 

Author
Puskar Shah
Publisher
Bookhill
Rs. 455
Rs 410

Ratings and Reviews of Samsung 4k Ultra HD LED TV
4/5
555
322
31
22
78
12
Reviews of this product
Purchased Verified
Ramesh Shreshta 12
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
Purchased Verified
Ramesh Shreshta 12
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
Purchased Verified
Ramesh Shreshta 12
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
Purchased Verified
Ramesh Shreshta 12
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
Purchased Verified
Ramesh Shreshta 12
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
Questions about this product
Your question should not contain contact information such as email, phone or external web links. Visit "My Orders" if you have questions about your previous order.
Q Is there any warranty or guarantee on this product or not? Ram Kumar Chaudary 1 Week ago
A Is there any warranty or guarantee on this product or not? Ram Kumar Chaudary 1 Week ago
Q Is there any warranty or guarantee on this product or not? Ram Kumar Chaudary 1 Week ago
A Is there any warranty or guarantee on this product or not? Ram Kumar Chaudary 1 Week ago
...